Τεχνική Υποστήριξη

Η ομάδα των μηχανικών της smartTREE είναι σε θέση να παράσχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στα δίκτυα και την υποδομή πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας σας.

Παρακαλούμε κατεβάστε και εγκαταστείστε το αρχείο της εφαρμογής Anydesk, με το οποίο θα αποκτήσουμε αυτόματα απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή σας.