Δημιουργία περιεχομένου / Website

Δημιουργία Περιεχομένου Website (WEB CONTENT)

Το περιεχόμενο ιστοσελίδας είναι ακρογωνιαίος λίθος για μια στιβαρή εταιρική παρουσία, αλλά και μία δυναμική και διεισδυτική επικοινωνία.

Η εν λόγω διαδικασία δεν είναι τυπική. Χρειάζεται αρκετό χρόνος ενασχόλησης με την εκάστοτε ιστοσελίδα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τον χαρακτήρα της κάθε επιχείρησης, να αναδεικνύει την ταυτότητα και τη μοναδικότητα της, με στόχο την καλύτερη δυνατή εικόνα κάθε επιχείρησης προς τους πελάτες της.

Το  Web Content πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Ελκυστικό οπτικοακουστικό υλικό
  • Calls to Action πάνω στην ιστοσελίδα σας
  • Στοιχεία που θέλεις να ξέρουν οι πελάτες σου
  • Τον χαρακτήρα και τα έργα της εκάστοτε επιχείρησης

Το content marketing είναι βασική παράμετρος και πηγή για οποιαδήποτε online παρουσία και δραστηριότητα, από το SEO έως και τις online διαφημιστικές καμπάνιες.

Η έμπειρη ομάδα συγγραφέων της smartTREE αναδεικνύει με τα κατάλληλα κείμενα τις εργασίες της επιχείρησής σας, επικοινωνεί την εταιρική κουλτούρα και τα προϊόντα, ενώ μετατρέπει τους χρήστες σε ακόλουθους.

Η smartTREE παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πιο κάτω τομείς

  • Περιεχόμενο web site και blog
  • Newsletters
  • Περιεχόμενο για social media

Χρειάζεστε έναν συνεργάτη με βαθιά γνώση στα θέματα WEB?