Σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή “Συστηθείτε – Know Your Customer”

Ένα από τα πρώτα έργα, που περιλαμβάνει η Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η ηλεκτρονική εφαρμογή “Συστηθείτε” (Know Your Customer – eGov – KYC), τέθηκε σε λειτουργία. Πρόκειται για ένα μείζονος σημασίας έργο e-government, που έρχεται να απλουστεύσει τη διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών σε τράπεζες και Δημόσιο για την επικαιροποίηση στοιχείων.

Με την ενεργοποίηση της εφαρμογής, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, οι τράπεζες θα μπορούν να αντλούν στοιχείων φυσικών προσώπων που υπάρχουν στο Taxisnet, στο σύστημα “Εργάνη” και σε άλλους φορείς του Δημοσίου.

Ειδικότερα, στόχος της εφαρμογής KYC, που θα διατίθεται και για “έξυπνα” κινητά τηλέφωνα, είναι να αναπτυχθεί ένα ασφαλές ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την ηλεκτρονική διάθεση στοιχείων των πολιτών. Μέσω του KYC, ο πολίτης θα συναινεί στην online διάθεση των στοιχείων του στις τράπεζες από τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, χωρίς να χρειάζεται να τα παραλαμβάνει και να τα μεταφέρει ο ίδιος.

Η χρήση της εφαρμογής eGov-KYc θα είναι δυνατή με δύο τρόπους:

  1. Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr, στον ιστότοπο kyc.gov.gr, μόνο για την άντληση δεδομένων και τον έλεγχό τους από το φυσικό πρόσωπο, καθώς και την επισκόπηση των εξουσιοδοτήσεων, που έχει ήδη δώσει.
  2.  Μέσω χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking), όπου το φυσικό πρόσωπο θα αναδρομολογείται στην πλατφόρμα kyc.gov.gr για την άντληση και διαβίβαση των δεδομένων του στο τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο είναι χρήστης e-banking.

Οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου, που μπορούν να αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα και να διαβιβάζονται στις τράπεζες, είναι: Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και στοιχεία εισοδήματος.

Η διαδικασία επικαιροποίησης θα γίνεται ως εξής: το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του το φυσικό πρόσωπο για την υποχρέωση να επικαιροποιήσει/επαληθεύσει τα στοιχεία του. Παράλληλα, θα ενημερώνει για τις κατηγορίες δεδομένων, που δύναται να επικαιροποιήσει/επαληθεύσει μέσω του Know Your Customer.

Αν επιλέξει την υπηρεσία eGov-KYC ως τρόπο επικαιροποίησης/επαλήθευσης θα μπαίνει στην υπηρεσία eGov-KYC, κάνοντας χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) ή άλλους τρόπους ισχυρής αυθεντικοποίησης, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στον ν. 4727/2020 (Α΄184).

Εκεί θα εντοπίζει τις κατηγορίες και τα ειδικότερα πεδία των δεδομένων, που μπορούν διαβιβαστούν στο οικείο ΠΙ ή ΧΟ (Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό)

Εφόσον το φυσικό πρόσωπο δώσει ρητή και ειδική συγκατάθεση στην υπηρεσία eGov-KYC, ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του ΠΙ ή ΧΟ και τα δεδομένα αντλούνται και διαβιβάζονται στο οικείο ΠΙ ή ΧΟ.

Εικόνα: energepic.com, Pexels