Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας κινούνται σε βασικούς πυλώνες που επικεντρώνονται στην παροχή λύσεων στους τομείς της μηχανογράφησης, της επιχειρηματικής στρατηγικής και της online επιχειρηματικότητας.

Ανάπτυξη και στρατηγική

 • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
 • Business & Marketing planning
 • Εταιρική επικοινωνιακή στρατηγική

Εμπορικές και λογιστικές εφαρμογές

 • Λογιστικές εφαρμογές, ERP, CRM
 • Εμπορικά συστήματα
 • Μισθοδοσία και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Συστήματα παραγγελειοληψίας

e-marketing

 • Β2Β & B2C online marketing
 • Social Community building
 • Loyalty programs
 • Newsletters - email - SMS campaigns

Λύσεις μηχανογράφησης

 • Μελέτη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων
 • Εγκατάσταση και συντήρηση Servers – τερματικών
 • Custοm λύσεις ασφαλείας/πρόσβασης χώρων

Web & Mobile apps

 • Web sites & applications
 • Mobile applications
 • Υλοποιήσεις e-shopping & e-bidding sites
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες cloud

Custom εφαρμογές

 • Ανάλυση 3 επιπέδων
 • Ανάπτυξη εφαρμογών windows
 • Cloud Λύσεις

Ισμήνης 10 Δάφνη, Τ.Κ. 17237