Η Εταιρεία

Η smartTree αποτελείται από μία ομάδα έμπειρων επαγγελματιών, καθένας με υψηλή εξειδίκευση στο αντικείμενό του, στους τομείς του software development, Web design and development, cloud computing, hardware deployment and support, marketing και business consulting.

H smartTree είναι σε θέση να παράσχει κάθετες συμβουλευτικές και οργανωτικές υπηρεσίες, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Εξειδίκευση

Προσφέρουμε εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε επιχείρησης, με συνέπεια και σεβασμό στον συνεργάτη και την επένδυσή του.

Εμπιστοσύνη

Στόχος μας είναι να δίνουμε απαντήσεις σε κάθε επιχειρηματική ανάγκη με άριστο δείκτη ανταποδοτικότητας και να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μέσα από επιτυχημένες υλοποιήσεις έργων.

Συνέπεια

Οι υπηρεσίες τής smartTree διακρίνονται για τα υψηλά ποιοτικά τους στάνταρ, την απόλυτη προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, την ευελιξία τους, και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ισμήνης 10 Δάφνη, Τ.Κ. 17237