Εταιρείες, ψηφιοποίηση και online τιμολόγια

Η ψηφιοποίηση έχει μπει για τα καλά σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας. Από τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις βλέπουμε να γίνονται συντονισμένες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, τόσο οι εταιρείες, όσο και οι επαγγελματίες φαίνεται ότι έχουν δρόμο ακόμη να διανύσουν για την πλήρη ένταξη των ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινότητά τους.

Σήμερα, το 75% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απαντά ότι θεωρεί την ψηφιοποίηση πολύ σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Όμως, συνεχίζει να υπάρχει αυτό το υπόλοιπο 25% που έχει ακόμα συγκρατημένες απόψεις σχετικά με τα συνολικά οφέλη της ψηφιοποίησης.

Σύμφωνα με την έρευνα της Prosvasis, σε συνεργασία με τη Focus Bari, αναφέρεται ότι η online διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών, η ηλεκτρονική διασύνδεση με τον λογιστή και η αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών θεωρούνται από τις εταιρείες ως απαραίτητες διαδικασίες, κατά 87%, 80% και 79% αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, το 70% θεωρεί την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολόγιων και την αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων της ΑΑΔΕ, σημαντικά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας τους.

Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, ότι  μόνο το 35% των εταιρειών στην Ελλάδα διαθέτει ειδικό λογισμικό για την έκδοση online τιμολογίων. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (το 48%) εμφανίζονται από μέτρια έως αρκετά προβληματισμένες για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Με βάση πάντα την έρευνα, πιο διστακτικοί απέναντι στον ψηφιακό μετασχηματισμό παραμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και όσοι απασχολούνται σε συνεργεία, μεταφορές, καταλύματα, επισκευές και αγροτικές δραστηριότητες. Η παρακολούθηση των καθημερινών εργασιών και της πορείας της επιχείρησης αποτελούν τους βασικούς προβληματισμούς, σχετικά με τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στόχος της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση των αναγκών και των πεποιθήσεων που έχουν οι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις, αναφορικά με τη σημαντικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού της καθημερινής τους λειτουργίας. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 300 υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι σε ό, τι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών των επιχειρήσεων. Το 73% των ερωτηθέντων έχει έδρα στην Αττική και το 27% στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατά 39% πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις και κατά 61% για μικρές επιχειρήσεις.